Địa ốc Alibaba bị lập biên bản xử phạt hành chính 30 triệu đồng

Ngày 7/12, Đội Quản lý thị trường số 17 ra quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Địa ốc Alibaba về hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Mức phạt là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Địa ốc Alibaba không chấp nhận nội dung xử phạt này, nhiều lần gửi khiếu nại và công văn phản hồi.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường đã ra quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời gian thẩm tra, xác minh vụ việc với lý do chờ ý kiến chuyên môn của Cục Quản lý thị trường TP. HCM. Thời gian gia hạn là 20 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 7/12 thì cơ quan này đã ra quyết định xử phạt Địa ốc Alibaba.

Không chấp nhận nội dung xử phạt, đại diện Địa ốc Alibaba đã gửi công văn phản hồi (ngày 12/12) và đơn khiếu nại (ngày 18/12) nhằm chỉ ra những điểm không đúng trong quyết định xử phạt của Đội Quản lý thị trường số 17 và yêu cầu thu hồi quyết định xử phạt.

Cụ thể, quyết định xử phạt của Đội Quản lý thị trường số 17 đối với website diaocalibaba.vn có 3 điểm không đúng với quy định pháp luật và việc này ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Công ty.

Thứ nhất, mức xử phạt không đúng. Nếu Địa ốc Alibaba bị xử phạt với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thì chỉ bị phạt ở mức 10 – 20 triệu đồng (theo quy định tại mục 3, khoản 32, Điều 1, Nghị định 124 của Chính phủ).

Thứ hai, về thẩm quyền xử phạt. Người ký quyết định xử phạt là ông Lâm Tấn Phước – Quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 102, Nghị định 185 của Chính phủ thì mức phạt tiền của Đội trưởng Đội quản lý thị trường tối đa là 25 triệu.

Thứ ba, nội dung xử phạt không đúng. Đội quản lý thị trường số 17 cho rằng Địa ốc Alibaba có hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng. Công ty bác bỏ điều này. Căn cứ theo quy định pháp luật thì Đất đai là tài sản quốc gia, không phải hàng hóa. Đối với quyền sử dụng đất thì không thể mua bán mà chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng. Thêm vào đó, website diaocalibaba.vn được thiết lập không nhằm mục đích mua bán hàng hóa; những thông tin được đăng trên website đều nói về đất đai và quyền sử dụng đất. Do đó, quyết định xử phạt của Đội Quản lý thị trường số 17 là không đúng quy định pháp luật và không đúng với thực tế.

Được biết, trước đó Đội Quản lý thị trường số 17 và Địa ốc Alibaba đã có ít nhất 2 buổi làm việc trực tiếp liên quan đến hoạt động của website diaocalibaba.vn nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo Diaocalibaba.vn

https://diaocalibaba.vn/tin-tuc/dia-oc-alibaba-bi-lap-bien-ban-xu-phat-hanh-chinh-30-trieu-dong.html